เรียนอย่างไรให้ได้ Certificate กับโครงการ 4Digital Tourism


08 Jun 2023 17:13     Creator : แอดมิน ณัฐพล


 

🎖 "e-Certificate"

เรียนจบหลักสูตรใดก็ได้ 1 หลักสูตรขึ้นไป รับ "e-Certificate“ 
ดาวน์โหลดได้ทันที หลังจากเรียนจบหลักสูตรนั้น ๆ

 

 

🥉 "Essential 1D"

เรียนจบครบทุกหลักสูตรใน D ใดก็ได้ รับประกาศนียบัตร "Essential 1D"

 

 

🥈 "Essential 4D"

เรียนจบหลักสูตรตามหมวดหมู่ธุรกิจ อย่างน้อย 10 หลักสูตร รับประกาศนียบัตร "Essential 4D"

 

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจร้านอาหารหรือภัตตาคาร 12 คอร์สเรียน

 

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

เล่าเรื่องผ่านวิดีโอให้โดนใจอย่าง Content Creator มืออาชีพ

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 16 คอร์สเรียน

 

การรับมือการขาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

Universal Design สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการ 16 คอร์สเรียน

 

มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวเหนือจริง

การรับมือการขาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

Universal Design สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจนำเที่ยว 15 คอร์สเรียน

 

มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวเหนือจริง

การรับมือการขาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงาม 15 คอร์สเรียน

 

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

เล่าเรื่องผ่านวิดีโอให้โดนใจอย่าง Content Creator มืออาชีพ

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจบริการขนส่ง 11 คอร์สเรียน

 

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Essential 4D"

คอร์สเรียนเพื่อธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ 16 คอร์สเรียน

 

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

การจัดการชื่อเสียงขององค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการออกแบบสินค้า สำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

เล่าเรื่องผ่านวิดีโอให้โดนใจอย่าง Content Creator มืออาชีพ

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

 

🥇 "Ultimate 4D"

เรียนจบครบ 22 หลักสูตรรับประกาศนียบัตร "Ultimate 4D"