แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : รศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัย (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น ยิ่งรู้จักมาก ยิ่งสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้ลึกและชัดเจนขึ้น ในปัจจุบันพฤติกรรมลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงควรศึกษาหาข้อมูลของลูกค้าเพื่อปรับธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า และนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:08:29
บทที่ 2 00:03:55
บทที่ 3 00:05:13
บทที่ 4 00:17:37
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
รศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัย (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)