การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

teacher_profile
ห้องเรียน : การให้บริการเหนือระดับ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
ผู้สอน : ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ความได้เปรียบทางธุรกิจ ไม่ได้มีแค่ชื่อเสียงและความโดดเด่นเท่านั้น การบริการที่ประทับใจเองก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ได้เปรียบจากคู่แข่ง การให้บริการเหนือระดับสำหรับยุคดิจิทัลคือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Service Mind

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้บริการลูกค้าที่เหนือระดับด้วยเทคโนโลยี

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:19:14
บทที่ 2 00:11:25
บทที่ 3 00:08:30
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)