อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

teacher_profile
ห้องเรียน : อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์
ผู้สอน : อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่จะนำเครื่องมือในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ รวมไปถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย จะสามารถทำให้ท่านเข้าใจการออกแบบเว็บไซต์และการใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ให้มีความสวยงามดึงดูดลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing Tools

2.       เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:18:37
บทที่ 2 00:22:04
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)