เล่าเรื่องผ่านวิดีโอให้โดนใจอย่าง Content Creator มืออาชีพ

teacher_profile
ห้องเรียน : เล่าเรื่องผ่านวิดีโอให้โดนใจอย่าง Content Creator มืออาชีพ
ผู้สอน : คุณอุกฤษฎ์ ทองศรีเนียม (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ในยุคปัจจุบันคอนเทนต์ออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในโลกดิจิทัล การเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงจึงจำเป็นต่อการทำวิดีโอในการดึงดูดลูกค้า บทเรียนนี้จะเสนอการออกแบบคอนเทนต์ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอในแพลตฟอร์มออนไลน์

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทำคลิปวิดีโอเบื้องต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:27:05
บทที่ 2 00:29:32
บทที่ 3 00:25:08
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
คุณอุกฤษฎ์ ทองศรีเนียม (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)