หลักการออกแบบการบริการ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : หลักการออกแบบการบริการ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การจะดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการนั้นนอกจากความน่าสนใจและความโดดเด่นของสินค้าแล้ว การบริการก็เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า และนอกจากการโฟกัสที่ผู้ใช้งาน Service design ยังให้ความสำคัญกับการเข้าใจทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก การออกแบบการบริการจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Service design  

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการออกแบบการบริการของตนเองได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:28:08
บทที่ 2 00:21:40
บทที่ 3 00:18:56
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)