กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

หลักการและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ท่านได้มองเห็นถึงที่มาของปัญหาที่แท้จริงรวมถึงการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:22:58
บทที่ 2 00:15:50
บทที่ 3 00:22:24
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)