ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ในยุคที่ตลาดดิจิทัลมีการแข่งขันสูง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก User Experi...

ฟรี

00:37:42
4.7 (54)

ออกแบบ User Interface สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อนจะตัดสินใจ ดังนั้นหากหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันม...

ฟรี

01:11:23
4.7 (50)

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจะได้เรียนรู้...

ฟรี

01:08:54
4.9 (50)

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

ในยุคดิจิทัล สิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การติดต่อสื่อสาร การเดิ...

ฟรี

00:57:05
4.8 (49)

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

เทรนด์เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเพื่อที่จะปรับกิจการตามเทรนด์ ...

ฟรี

00:28:18
4.8 (47)

หลักการออกแบบการบริการ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจะดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการนั้นนอกจากความน่าสนใจและความโดดเด่นของสินค้าแล้ว การบริการก็เป็นส่ว...

ฟรี

01:08:44
4.8 (55)

การจัดการชื่อเสียงองค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย ในธุรกิจท่องเที่ยวเองก็เช่นกัน ก่อ...

ฟรี

00:59:17
4.8 (41)

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเพื่อใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ...

ฟรี

01:15:39
4.8 (47)

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนคือสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในระยะหลังมานี้ บทเรียนนี้จะนำเสนอการปรับตัวของธุรก...

ฟรี

00:25:45
4.6 (53)

อัปเลเวลธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการตลาดออนไลน์

การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่จะนำเครื่องมือในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน...

ฟรี

00:40:41
4.8 (48)

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น ยิ่งรู้จักมาก ยิ่งสามา...

ฟรี

00:35:14
4.9 (69)

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ความได้เปรียบทางธุรกิจ ไม่ได้มีแค่ชื่อเสียงและความโดดเด่นเท่านั้น การบริการที่ประทับใจเอง ก็เป็นองค์...

ฟรี

00:39:09
4.8 (57)