ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

ในยุคดิจิทัล สิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การติดต่อสื่อสาร การเดิ...

ฟรี

00:57:05
4.8 (49)

การจัดการชื่อเสียงองค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย ในธุรกิจท่องเที่ยวเองก็เช่นกัน ก่อ...

ฟรี

00:59:17
4.8 (41)

กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเพื่อใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ...

ฟรี

01:15:39
4.8 (47)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวนั้นนอกจากความสะดวกสบายแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่ตามมา นั่น...

ฟรี

00:29:17
4.7 (51)