เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

เทรนด์เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเพื่อที่จะปรับกิจการตามเทรนด์ ...

ฟรี

00:28:18
4.8 (47)

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ในการท่องเที่ยวน้อยคนที่อยากจะพกเงินสดจำนวนมากไปด้วย เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญหายไม่ว่าจะเป็นระหว่างเ...

ฟรี

00:44:05
5 (34)

การรับมือการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น และมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่า...

ฟรี

00:55:16
4.8 (38)

ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนคือสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในระยะหลังมานี้ บทเรียนนี้จะนำเสนอการปรับตัวของธุรก...

ฟรี

00:25:45
4.6 (53)

มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่อง...

ฟรี

00:56:05
4.8 (59)